//
فارسی

13339466_1363500537010373_7319819086693444361_n

بيستم ژوئن- سي خرداد روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسي، امسال روز حمايت از اين خانواده ها است

عکس و ویدئو

20 June 2016, the International Day in Support of Political Prisoners in Iran

Photos, videos, TV programs

List of participating cities

شهرهائی  که در این روز تجمع داشته‌اند

https://www.facebook.com/Twenty.June/posts/1365200780173682

برخي از كليپهاي سمينار روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسي در نروژ، ساير كليپها  بزودي ارسال خواهد شد

Some of the speeches in the seminar in Oslo- Norway on the International Day in Support of Political Prisoners in Iran

#‎20JuneIran Oslo-Norway

https://www.youtube.com/watch?v=7LjjgX3xe-k    Shiva Mahbobi

https://www.youtube.com/watch?v=hE28VEM6N4w&feature=youtu.be      Shahla Daneshvar

https://www.youtube.com/watch?v=mpe8j-6XlGE&feature=youtu.be       Hashem Khastar

https://www.youtube.com/watch?v=1MLbrNb-D4U    Sarvar  Kardar

https://www.youtube.com/watch?v=R691NqUkN4Q&feature=youtu.be     Mahmoud Salehi

https://www.youtube.com/watch?v=_Uba29mD9hw    Afshin Nadimi

photos / عکس

https://www.youtube.com/watch?v=gSWC6mYGrK0

 TV Programs/ interviews/   برنامه تلویزیونی ، مصاحبه

https://www.youtube.com/watch?v=9EYKCS8RjFs

https://www.youtube.com/watch?v=6zOWF91__J8

https://www.youtube.com/watch?v=M_Sy7klKrqI

https://www.youtube.com/watch?v=NTFHoQNBksU

Solidarity messages, clips, پیامهای حمایت

https://www.youtube.com/watch?v=lTWjBTyuvf8

https://www.youtube.com/watch?v=ba-_K-b-Rd4

https://www.facebook.com/Twenty.June/posts/1368153179878442

https://www.youtube.com/watch?v=-_CZo-7MC8E&feature=youtu.be

https://www.facebook.com/Twenty.June/videos/1368643559829404/

https://www.facebook.com/Twenty.June/posts/1369825489711211

https://www.facebook.com/Twenty.June/videos/1369885469705213/

https://www.facebook.com/Twenty.June/posts/1370908579602902

https://www.youtube.com/watch?v=jUFR4h0r8ac

https://www.facebook.com/Twenty.June/videos/1375034445856982/

https://www.facebook.com/Twenty.June/videos/1375660795794347/

https://www.facebook.com/Twenty.June/

https://www.facebook.com/zendani.siasi/videos/1146207912103427/

http://newchannel.tv/2016/06/21/watch=6042

https://www.youtube.com/watch?v=hE28VEM6N4w&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=mpe8j-6XlGE&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=1MLbrNb-D4U

https://www.youtube.com/watch?v=R691NqUkN4Q&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=_Uba29mD9hw

https://www.youtube.com/watch?v=7LjjgX3xe-k

https://www.youtube.com/watch?v=gSWC6mYGrK0

https://www.youtube.com/watch?v=TRk57yrr5ys&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=lTWjBTyuvf8

https://www.youtube.com/watch?v=-_CZo-7MC8E

https://www.youtube.com/watch?v=Y3sFzrjKixE

https://www.youtube.com/watch?v=eGeF7BCwVpY

 

https://www.youtube.com/watch?v=S8HSy39Chxw

 

با تشکر از شما که در این روز صدای زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان بودید

برای اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید


 

#20JuneIran

آيا اين خانواده ها را ميشناسيم؟ آيا با دردو رنج شان آشنا هستيم؟ چند نفر در دنيا آنها را ميشناسند؟

سي خرداد – بيستم ژوئن  روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسي در ايران

امسال در همه جا صداي خانواده هاي زندانيان سياسي باشيم

http://bit.ly/1sxMDJZ

 

امسال  روز جهاني  حمايت از زندانيان سياسي را در شرايطي برگزار ميكنيم كه پس از توافقات هسته اي، دولتهاي غربي و سازمانها و رسانه هايشان بيش از  پيش  در كمال بيشرمي  در مقابل  جنايات رژيم سكوت كرده اند.  اين سكوت در حاليست  كه اعدام  زندانيان همچنان ادامه دارد؛  شكنجه و فشار و محروميت از دارو و درمان همچنان به زندانيان تحميل شده است. تعداد زيادي از  زندانيان سياسي در اعتراض به وضعيتشان مجبور شده اند  دست به اعتصاب غذا زده و در شرايط وخيم جسمي قرار بگيرند. امسال اجلاس  سازمان جهاني كار با حضور نمايندگان رژيم  در حالي برگزار شد كه  در اواخر فروردين ماه امسال  ١٧  کارگر معدن طلای آق دره تکاب در استان آذربایجان غربی  را به جرم اعتراض به اخراج  شلاق زدند. اين اجلاس در حالي  حضور نمايندگان رژيم را پذيرفت كه كارگران زنداني  همچنان با احكام طولاني مدت در زندانها بسر ميبرند و تعداد  ديگري از اين فعالين   به جرم اعتراض به زندان و شلاق محكوم شده اند

 

در كنار اين زندانيان سياسي  خانواده هايشان تحت بيشترين فشارها هستند. در روزهاي ٢٧ و ٢٨ فروردين ١٣٩٥ خانواده هاي ١٧ كارگري كه شلاق خوردند تك تك ضربات شلاق را بر  ذهن و  روانشان حس كردند. اما ايا وضعيت اين خانواده ها  در هيچ گزارش  و رسانه جهاني منعكس شده است؟     ايا كسي اشكها و دردهاي اين خانواده ها را در جايي ثبت كرده است؟

 

هر بار كه فردي دستگير ، شكنجه  و يا اعدام ميشود رژيم تنها فرد زنداني را مورد شكنجه و اذيت و آزار قرار نميدهد،  كل خانواده زنداني سياسي را تحت فشار قرار ميدهد. رژيم عليه تمام اعضاي خانواده مرتكب جنايت  ميشود. خانواده اي كه  نان آور خانواده اش و يا فرزندش به جرم اعتراض شلاق ميخورد و به زندان افكنده ميشود، به جرم  نوشتن به قتل ميرسد، به جرم وكالت تهديد ميشود ، به جرم حمايت از كودكان كار و خيابان حكم زندان ميگيرد و  به جرم فرياد انسانيت و عدالت خواهي اعدام ميشود، اين خانواده  تمام فشار و شكنجه تحميل شده به فرزندش  را با پوست و استخوان حس ميكند.   فشار  مالي  كمرش را خم ميكند.  با درد فرزندش درد ميكشد و با خبر اعدامش ميميرد  و دوباره زنده ميشود. با اعتصاب غذاي فرزندش  خوردن غذا برايش بزرگترين زجر دنيا ميشود، با تبعيد فرزندش به زندانهاي دوردست حتي  ازهمان ملاقات چند دقيقه اي محروم ميشود. با فرزند زير حكم اعدامش هر شب را با كابوس چوبه دار سپري ميكند.  خانواده هايي كه ٣٧ سال است  كه در غم نبود عزيزشان روز ها و شبها را طي ميكنند و  به جرم دفاع از فرزندانشان دستگير، بازجويي و زنداني ميشوند. كودكاني كه در ارزوي ديدن پدر و مادر زندانيشان سالها را سپري ميكنند و يا در غم از دست دادن آنها تمام زندگيشان تحت تاثير قرار ميگيرد.

 

آيا اين خانواده ها را ميشناسيم؟ آيا با دردو رنج شان آشنا هستيم؟ چند نفر در دنيا آنها را ميشناسد؟

 

عليرغم تمام فشارها، خانواده هاي زندانيان سياسي  همچنان  بخش مهم مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي و مبارزه عليه بي عدالتي بوده اند، اينها پدران و مادراني هستند كه هر روز در مقابل زندانها ايستاده اند و عليرغم فشارهاي رژيم از  فرزندشان  حمايت كرده اند. مادراني  مانند مادر ستار بهشتي و ريحانه جباري و فرزاد كمانگر كه عكس العمشان به اعدام فرزند عزيزشان مبارزه  بوده و به سكوت و تسليم نه گفته اند. خانواده هايي مانند پدر و مادر سعيد زينالي كه پس از هفده سال عليرغم تهديد و فشار از سوي رژيم از تلاش براي يافتن فرزندشان دست نكشيده اند.  خانواده جانباختگان دهه شصت ،  مادران خاوران  كه هر سال در خاوران تجمع كرده و آن را گلباران ميكنند و  در جواب به فشار  و حمله رژيم  اعلام ميكنند كه  رژيم نتوانسته و نخواهد توانست آنها را شكست بدهد.

بيستم ژوئن- سي خرداد، روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسي، امسال روز حمايت از اين خانواده ها است. اين خانواده ها شايسته بيشترين  و وسيعترين پشتيبانيها و احترامها هستند .  كمك كنيد تا در اين روز صداي اين عزيزان بوده و جهانيان را از اذيت و آزار اين خانواده ها ودر عين حال مبارزه و شهامت آنها با خبر كنيم.  كمك كنيد تا داستانهاي مقاومت و مبارزه اين مادران و پدران را در طول اين ٣٧ سال به گوش دنيا برسانيم.

 

در هر نقطه اى از جهان كه هستيد با گردهمايى, سمينار, حركت سمبليك, صدور بيانيه و پيام به اين خانواده ها ،سخنرانى و افشاگرى اين روز , از خانواده هاي زندانيان سياسي حمايت كنيد

شيوا محبوبى

سخنگوى كميته مبارزه براي آزادى زندانيان سياسى در ايران

نهم ژوئن ۲۰۱۶ برابر با بیستم خرداد ۱۳۹۵

https://20juneiran.wordpress.com/

https://www.facebook.com/Twenty.June/?fref=ts
برنامه هاى برگزاري روز جهاني در حمايت از زندانيان سياسي كه تا حال اعلام شده است

 

کانادا – اوتاوا, تورنتو /  نروژ – اسلو , تینگ ول/ سويد– استكهلم , گوتنبرگ /انگلستان – برايتون,  نیوکاسل , نیوکاسل    / آلمان – هانوفر , هامبورگ/   هلند– روتردام/  آمریکا– واشنگتن

جزئیات برنامه ها

http://bit.ly/1Ri3rce

http://bit.ly/1UfBYcT

https://20juneiran.wordpress.com/

براي اطلاعات بيشتر لطفا با ايمل آدرس زير تماس بگيريد

mb.cfppi@gmail.com

 

Advertisements

گفت‌و‌گو‌ها

هنوز دیدگاهی داده نشده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: